گفتاردرمانی یا آسیب ‌شناسی گفتار و زبان رشته‌ای از علوم توانبخشی درباره ی ارتباطات انسانی و اختلالات مرتبط با آن است؛ که تشخیص، ارزیابی ، درمان و  پژوهش در رابطه با انواع اختلالات گفتار و زبان را بر عهده دارد. متخصصین این حوزه در همه ی سنین از نوزادی تا سالمندی اختلالات ارتباطی و بلع را مورد بررسی قرار می دهند. آسیب شناسان گفتار و زبان، تشخیص، ارزیابی و درمان مشکلات گفتاری از جمله لکنت، اختلالات تولید و تشدید و اختلالات صوت؛ و همچنین مشکلات زبانی مانند آفازی یا زبان پریشی، تاخیر در رشد زبان و اختلالات مرتبط مانند اختلالات بلع را برعهده دارند.      

    پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی گفتاردرمانی در سال 1383 در دانشکده توانبخشی اهواز آغاز شد و در سال 1392 نیز نخستین گروه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گفتاردرمانی پذیرش شدند. تا کنون 87 دانشجو در مقطع کارشناسی از این دانشکده فارغ اتحصیل شده اند و در جامعه مشغول ارائه خدمات گفتاردرمانی هستند.     

     


    6.0.3.0
    گروه دورانV6.0.3.0