• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ 
  • کد خبر : ۸۱۹۹۲
بازدید مشاور وزیر در امور توان بخشی از دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز و دانشكده علوم توان بخشی


در روز سه شنبه 29 بهمن ماه 98 با  حضور آقای دکتر محمد تقی جغتائی مشاور محترم  وزیر در امور توان بخشی بخش تخصصی توان بخش بیماران سکته مغزی در بیمارستان گلستان افتتاح گردید . مجموعه بازدید های آقای دکتر جغتایی از بیمارستان های ابوذر ( مرکز شکاف کام  ) ، گلستان و طالقانی و هم چنین دانشکده علوم توان بخشی و بازدید از مرکز جامع تکامل کودکان ، آزمایشگاه های  علوم شناختی  و مرکز تحقیقاتی   - اسکلتی بود .  ضمنا ً ایشان در جریان مجموعه عملکرد دانشکده علوم توان بخشی قرار گرفته و  در پایان ضمن اظهار رضایت از مدل آموزشی بالینی مستقر در دانشکده و بیمارستان های آموزشی  اظهار داشتند  با توجه به پتانسیل بسیار خوبی  که این مدل می تواند در ارتقاء خدمات توان بخشی در نظام سلامت داشته باشد . این مدل قابلیت معرفی به عنوان مدل کشوری داشته  و اظهار امیدواری کردند با استقرار آن در آینده شاهد افزایش ضریب نفوذ خدمات توان بخشی در نظام سلامت کشور باشیمامتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0