• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ 
  • کد خبر : ۸۰۶۱۵
عدم موافقت با درخواست انتقال دائم و موقت دانشجویان

نظر به امکانات آموزشی دانشکده توانبخشی و مراکز توانبخشی متعدد و مجهز به بیمارستان های تابعه دانشگاه ، طبق مصوبه شورای آموزشی دانشکده توانبخشی از نیمسال اول 1400-1399 با درخواست انتقال دائم و موقت از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به سایر دانشگاه ها موافقت نخواهد شد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0