• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ 
  • کد خبر : ۷۹۷۹۲
    /  3
تصویب گروه های آموزشی كاردرمانی و شنوایی شناسی

تصویب گروه های آموزشی کاردرمانی و شنوایی شناسی را در شورای عالی برنامه ریزی وزارت

بهداشت
درمان و آموزش پزشکی را به تمامی اعضاء هیئت علمی و خصوصاً اعضاء هیئت

 علمی این دو گروه آموزشی صمیمانه تبریک می گوئیم . یقیناً این مصوبه منشاء تحول و

ارتقاء کمی  وکیفی گروه های آموزشی و دانشکده خواهد شد . 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0