علوم پزشکی,خدمات بهداشتی,خدمات درمانی,وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي,ایران,خوزستان,جندی شاپور,دانشگاه,دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,اهواز تاریخچه

تاريخچه گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی اهواز

 

دانشکده علوم توانبخشی اهواز درسال 1354 و به عنوان زیرمجموعه‌ای از بیمارستان امام خمینی اهواز فعلی پا به عرصه وجود گذاشت. دانشکده، سپس و در دوره‌ی قبل از انقلاب اسلامی درفضائی مستقل و خارج از پردیس دانشگاه به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در سال 1383 به ساختمان جدید واقع در پردیس دانشگاه منتقل گردید.
با توجه به گسترش فضای فیزیکی دانشکده به مساحتی حدود 8000  مترمربع، امکان توسعه‌ی نرم‌افزاری از جمله راه‌اندازی رشته‌ها و مقاطع دیگر تحصیلی فراهم شد. لذا گروه فیزیوتراپی که تا سال 1383 تنها در مقطع کارشناسی فیزیوتراپی اقدام به پذیرش دانشجو می‌نمود، از سال 1383 مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی را با پذیرش 4 دانشجو آغاز نمود. درسال1390 و 1397 نیز به ترتیب مقطع دکترای تخصصی فیزیوتراپی (با پذیرش 5 دانشجو) و کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی (با پذیرش 3 دانشجو) راه‌اندازی شدند.
علاوه بر اینها و با هدف ارائه خدمات بالینی فیزیوتراپی ومعرفی دانشکده به عنوان مرکز جامع و مرجع ارائه خدمات توانبخشی، علاوه بر کلینیک فیزیوتراپی که از قبل در دانشکده فعال بوده است، مجموعه‌ی پلی‌کلینیک توانبخشی نیز درسال 1391 راه اندازی شد که بخشی از آن به فیزیوتراپی اختصاص دارد. از سال 1398 نیز حضور رسمی اعضای هیئت علمی گروه فیزیوتراپی بعنوان مسئول فنی در مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور آغاز گردید. این مراکز عبارتند از بیمارستانهای امام خمینی، ابوذر، رازی، گلستان و طالقانی.

Physical Therapy Program

Physical therapy (PT) is one of health care professions that, by using exercise prescription, health education, mobilization, electrical and physical agents, treats acute or chronic pain, movement and physical impairments resulting from injury, trauma or illness of musculoskeletal, cardiovascular, respiratory, neurological systems. Physical therapy is used to improve a patient's physical functions through physical examination, patient education, and physical intervention.

The undergraduate physical therapy program at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences started in 1975. In 2004, the master's degree program in physical therapy started with the admission of 4 students. In 2011 and 2018, respectively, the PhD program (with admission of 5 students) and master of sports physical therapy (with admission of 3 students) were also implemented.

There are currently two physical therapy clinics in the school that provide clinical services to patients.

Program Objectives

The PT graduates will be able to take educational responsibilities, conduct research and offer clinical services related to Physical Therapy.

At the end of the program learners will be competent in the following skills:

 • In education:

o Contributing in teaching Physical Therapy to students of various fields according to the university needs.

o Establishing a plan for professional development and lifelong learning

 • In research:

o Designing and implementing applied research in various contexts of the related fields

o Utilizing research to support practice

 • In clinical services:

o Being able to diagnose and treat impairments or disabilities of the clients.

o Improving and maintaining functional independence and physical performance of the client

o Ensuring availability, accessibility, and excellence in the delivery of physiotherapy services to patients/clients across the life span;

Our Services

Our Therapists offer a variety of rehabilitation and treatment programs at our two locations.

Available at our PT clinic #1:

· Musculoskeletal Rehabilitation

· Lymphedema Management

· Multiple Sclerosis Rehabilitation

· Stroke/CVA Rehabilitation

· Sport PT clinic

Available at our PT clinic #2:

· Musculoskeletal Rehabilitation

· Post-Surgical Rehabilitation

· Sport PT clinic

Musculoskeletal Rehabilitation Research Center

Musculoskeletal Rehabilitation Research Center provides a collaborative environment for faculty and physical therapy PhD students to conduct rehabilitation research. The equipment and facilities of research center are as follows:

 • Accelerometer activity monitors
 • Computerized Dynamic Posturography
 • Dynamometers
 • Eye Tracking
 • Electromyography
 • Force platforms
 • Motion Capture
 • Treadmills

 

Faculty

Amin Behdarvandan PhD PT

Assistant Professor of Physiotherapy

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=TU3PuxQAAAAJ

Mohammad jafar Shaterzadeh-yazdi PhD PT

Associate Professor of Physiotherapy

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?user=zP-9iOYAAAAJ&hl=en

Shahin Goharpey PhD PT

Assistant Professor of Physiotherapy

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?user=sG-BGR0AAAAJ&hl=en

Mohammad Mehravar

Instructor of Physiotherapy

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?user=VWXH64kAAAAJ&hl=en

Hossein Kouhzad Mohammadi PhD PT

Assistant Professor of Physiotherapy

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?user=BcpO4E8AAAAJ&hl=en

Shahla Zahednejad PhD PT

Associate Professor of Physiotherapy

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?user=b9xajCAAAAAJ&hl=en

Maryam Saadat PhD PT

Assistant Professor of Physiotherapy

Google Scolar:...

Masumeh Hessam PhD PT

Assistant Professor of Physiotherapy

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?user=pXrvhRUAAAAJ&hl=en

Nahid Pirayeh PhD PT

Assistant Professor of Physiotherapy

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?user=BOIFK9sAAAAJ&hl=en

Gholamhosein Nassadj PhD PT

Assistant Professor of Physiotherapy

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?user=QG1ktIIAAAAJ&hl=en

Majid Ravanbakhsh PhD PT

Assistant Professor of Physiotherapy

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?user=wtRC3vQAAAAJ&hl=en

Neda Orakifar PhD PT

Assistant Professor of Physiotherapy

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?user=sjcbYTwAAAAJ

Razieh Mofateh PhD PT

Assistant Professor of Physiotherapy

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=2qFbmtUAAAAJ

                                                                           


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0