عنوان : اطلاعیـــــه كـــــــارگاه اخـــلاق
کد خبر : ۷۷۰۸۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 
ساعت : ۱۲:۱۳:۱۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اطلاعیـــــه کـــــــارگاه اخـــلاق

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی سال سوم و چهارم و کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی لطفا دو پرسشنامه نیازسنجی و هوش اخلاقی را که در پایین صفحه در قسمت فایل الحاقی می باشد پرینت گرفته و آن را تکمیل نمایید و در روز اول کارگاه تحویل مسئولین آموزش مستقر در مکان کارگاه دهید.

برنامه کارگاه به شرح زیر می باشد:

 

زمان

گروه هدف

مکان

تاریخ

8-14

کلیه دانشجویان

سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی

98/3/29

8-11

دانشجویان کارشناسی

به تفکیک رشته

دانشکده علوم توانبخشی

98/3/30

11-14

دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تفکیک رشته

دانشکده علوم توانبخشی

98/3/30

 

 

 

کارگروه اخلاق دانشکده علوم توانبخشی

بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0