عنوان : كارگاه و دوره اخلاق پزشكی برای كلیه دانشجویان
کد خبر : ۷۷۰۱۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ 
ساعت : ۱۳:۱۶:۲۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰کارگــاه دو روزه اخــلاق

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی سال سوم و چهارم و کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی کارگاه دو روزه اخلاق پزشکی و حرفه ای در تاریخ 29 لغایت 30 خرداد ماه سال 1398 برگزار می گردد.

برنامه کارگاه به شرح زیر می باشد:

زمان

گروه هدف

مکان

تاریخ

15-8

کلیه دانشجویان

سالن کنفرانس مرکزی دانشکده پرستاری و مامایی

29/3/98

11-8

دانشجویان کارشناسی

به تفکیک رشته

دانشکده علوم توانبخشی

30/3/98

14-11

دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تفکیک رشته

دانشکده علوم توانبخشی

30/3/98

 

توجه: حضور کلیه دانشجویان الزامی است زیرا شرط و  لزوم فارغ التحصیلی منوط به گذراندن این دوره می باشد.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0