عنوان : روز ملی گفتار درمانی
کد خبر : ۷۶۵۴۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ 
ساعت : ۱۰:۳۲:۵۴

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

یک اردیبهشت روز ملي گفتار درماني بر گفتار درمانگران مبارك باد.
بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0