/  3
عنوان : پایگاه ارزیابی شنوایی شناسی
زير عنوان : به مناسبت روز جهانی شنوایی پایگاه ارزیابی شنوایی با شعار ً شنوایی خود را بررسی کنید ً بر پا شد .
کد خبر : ۷۶۰۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ 
ساعت : ۱۲:۵۱:۴۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

پایگاه ارزیابی شنوایی شناسی

 

به مناسبت روز جهانی شنوایی  پایگاه ارزیابی شنوایی با شعار ً شنوایی خود را بررسی کنید  ً بر پا شد .

 پایگاه ارزیابی شنوایی با همکاری گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توان بخشی جندی شاپور اهواز و آموزش پرورش استثنایی و انجمن علمی شنوایی در ایستگاههای بیمارستان امام خمینی ( ره ) ، بیمارستان  ابوذر ، سلف سرویس دانشگاه ، مصلی ، کتابخانه ملی و آموزش و پرورش استثنایی در تاریخ 12 اسفند ماه 97 بر پا شده و از تمامی مراجعین ارزیابی رایگان به عمل آورده شد و در صورت مشاهده مشکلات شنوایی به مراکز درمانی ارجاع داده شدند . بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0