عنوان : ژورنال كلاب گروه آموزشی فیزیوتراپی در تاریخ 97/7/8
کد خبر : ۷۵۰۲۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
ساعت : ۹:۴۴:۲۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه هفتم ژورنال کلاب گروه فیزیوتراپی در سال تحصیلی 98-97 یکشنبه 97/10/9

عنوان مقاله

  Virtual reality as a vehicle to empower motor-cognitive rehabilitation

در این ژورنال کلاب پس از ارائه مقاله توسط آقای فرشاد ملهمی دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی در مورد رویکرد نوین واقعیت مجازی و تاثیرات آن بر برنامه های توانبخشی صحبت گردید. همچنین در مورد چالش های پیش رو و فرصت های آینده این حیطه نیز مطالبی ارائه شد. در این جلسه دکتر شاطرزاده، مهندس مهرآور و سرکار خانم منجزی به عنوان تیم مباحثه حضور داشتند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0