عنوان : اطلاعیه آموزشی
کد خبر : ۷۴۹۶۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ 
ساعت : ۹:۲۱:۵۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

قابل توجه دانشجویان


کلیه دانشجویان بدهکار می بایست تا تاریخ97/10/10نسبت به


تسویه حساب مالی خود اقدام 
نمایند ، در غیر اینصورت اجازه

  
ورود به جلسه امتحان را ندارند.
 
بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0