/  4
عنوان : صیانت از حقوق شهروندی
کد خبر : ۷۴۶۰۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ 
ساعت : ۱۲:۵۳:۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

صیانت از حقوق شهروندی               

 روز سه شنبه  6 /97/9  در بازدیدی که آقای دکتر خرازی رئیس امور اداری و  صیانت از حقوق شهروندی و دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری با هیئت همراه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مسئولین اداره بازرسی و میز خدمت دانشگاه از دانشکده داشتند از مجموعه فعالیت های در حال انجام و بخش های مختلف دانشکده بازدید انجام شده و توسط مسئولین هر واحد از فعالیت های انجام شده اطلاع رسانی انجام شد  . در پایان آقای دکتر خرازی ضمن ارائه رهنمودهای لازم در راستای بهینه سازی ارائه خدمات نکات ارزشمندی را ارائه کردند .  بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0