عنوان : برگزاری دومین دوره ی آزمون OSCE برای دانشجویان رشته های علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز
کد خبر : ۶۲۹۵۶
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ 
ساعت : ۱۱:۳۴:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

آزمون بالینی ساختار یافته ی عینی Objective Structured Clinical Examination (OSCE )   جهت سنجش مهارت های بالینی دانشجویان رشته های علوم توان بخشی برای نخستین بار در سال 1395 به صورت هماهنگ در دانشکده علوم توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار گردید .

به گزارش خانم درسا حامدی مدیر آموزش و حاکمیت بالینی دانشکده علوم توانبخشی ،
 دوره دوم این آزمون در بازه زمانی 20 الی 23 خرداد ماه سال جاری به ترتیب برای رشته های گفتار درمانی ، کار درمانی ، فیزیوتراپی ، در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار گردید . همچنین آزمون گروه شنوایی شناسی در محل دانشکده علوم توانبخشی برگزار گردید .

حامدی در خصوص نحوه برگزاری آزمون گفت با توجه به تجربیاتی که در سال گذشته در برگزاری این آزمون برای دانشجویان بدست آمد، آزمون در سال جاری برای رشته ها توان بخشی با 10 ایستگاه در زمان 5 دقیقه برای هر ایستگاه برگزار گردید . دانشجویان کارشناس ورودی 1392 ، در پایان ترم هشتم در این آزمون شرکت نمودند .

در مجموع 18 دانشجو رشته گفتار درمانی ، 15 دانشجو رشته کار درمانی ، 15 دانشجو رشته فیزیوتراپی و 23 دانشجو رشته ی شنوایی شناسی در آزمون OSCE شرکت نمودند .

درسا حامدی از دکتر شاطرزاده ریاست دانشکده جهت تامین منابع مالی آزمون ، دکتر مرادی معاون آموزشی دانشکده، اعضای شورای آموزش و حاکمیت بالینی دانشکده علوم توانبخشی جهت طراحی و اجرای آزمون و دکتر فکور رئیس دانشکده پزشکی جهت هماهنگی برگزاری آزمون در مرکز مهارت های بالینی و پرسنل این مرکزتشکر نمود . وی همچنین از تمامی اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی که در برگزاری آزمون هماهنگ OSCE برای دانشجویان رشته های توان بخشی مشارکت داشته تشکر نمود .

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0